Szanowni Państwo!

Z dniem 31 stycznia 2013 r. zakończyła się zbiórka pieniędzy, która miła na celu trwałe upamiętnienie tragicznie zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

    Zbiórka pieniędzy na terenie Trójmiasta trwała od 9 lutego 2012 do 31 stycznia 2013 r. 

    Jest to projekt mieszkańców Sopotu, który wspiera Komitet Prawa i Sprawiedliwości w Sopocie, Trójmiejski Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Klub Gazety Polskiej w Gdańsku.

    Zbiórka publiczna była prowadzona jest na terenie województwa pomorskiego na podstawie zgody Marszałka Województwa Pomorskiego nr ROPS-P.622.1.12 z dnia 16 stycznia 2012.

Rozliczenie zebranych środków według sposobów zbiórki:

1. wpłaty na konto: 3000,00 zł

2. datki do skarbon stacjonarnych: 1834,56 zł

3. datki do puszek kwestorskich: 2510,40 zł

4. sprzedaż cegiełek: 9810,00 zł

- w nominale  10 zł: 2310,00 zł

- w nominale  20 zł w sumie: 2500,00 zł

- w nominale  50 zł w sumie: 5000,00 z

Łączny przychód z prowadzonej zbiórki publicznej wyniósł: 17154,96

Koszty przeprowadzonej zbiórki wyniosły łącznie: 

1. wydruk ulotek informacyjnych i cegiełek: 1371,45 zł

2. etui na identyfikatory 94,71 zł

3. wydruk identyfikatorów do zbiórki publicznej: 15,20 zł

4. opłata skarbowa z tytułu zbiórki publicznej : 82,00 zł

Razem 1563,36 zł  tj. 9,12 %Poniżej prezentujemy stanowisko grupy inicjatywnej obywatelskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego,Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. dotyczące uchwały Rady Miasta Sopotu z dnia 01.02.2012 r