Opens external link in new windowPodpisz protest w obronie TV Trwam 

Opens external link in new windowMarsz listopadowy iOpens external link in new window tu w Naszym Dzienniku

W związku z dyskryminacją Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz brak reakcji rządu na łamanie prawa przez konstytucyjny organ jakim jest KRRiT,

w dniu 18 marca w Gdańsku odbędzie się demonstracja 

z żądaniem przyznania fundacji Lux Veritatis miejsca na cyfrowym multipleksie. 

Jest to jednocześnie protest przeciwko łamaniu podstawowych praw obywatelskich i ograniczaniu przez rząd Donalda Tuska wolności mediów oraz swobody przepływu informacji.

Demonstracja wyruszy spod bazyliki św. Brygidy po Mszy o godz. 11.00 . 

Przejdziemy obok pomnika króla Jana III Sobieskiego, gdzie gdańszczanie w czasach zniewolenia komunistycznego gromadzili się na nielegalnych wiecach, żądając wolności słowa. 
Następnie udamy się pod pomnik Poległych Stoczniowców - miejsca w którym Polacy upominali się o prawa człowieka, wolność, godność i szacunek.

Zwracamy się o liczny udział w proteście, przygotowanie banerów i transparentów oraz jak najszersze przekazywanie informacji o demonstracji.

Gertruda Szumska Koła Radia Maryja
Anna i Andrzej Kołakowscy Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krzysztof Dośla przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność
Andrzej Jaworski poseł na Sejm RP z ramienia PiS
Ewa Kowalewska Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie Archidiecezji Gdańskiej
Lech Kowalewski Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Leszek Lis Klub Gazety Polskiej w Gdańsku
Czesław Nowak Stowarzyszenie Godność
Roman Dambek Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski"
Adrianna Garnik Fundacja Tożsamość i Solidarność